Miljöpolicy

Marinan Österskär AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra 4 huvudområden: transporter, lager, verkstad och administration.

Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer.
Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter
Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enighet med våra krav.
Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter