Miljöpolicy på Marinan Österskär

På vårt båtvarv i Stockholms skärgård är vi måna om naturen, och jobbar ständigt för att vår båtservice ska göra så lite skada på naturen som möjligt. Vår policy lyder som följer; vi ska minska vår påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta ska ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra fyra huvudområden: transporter, lager och båtplatser, verkstad och administration. Vi arbetar förebyggande och strävar efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer, samt att vi i möjligaste mån prioriterar de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

Vi arbetar för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enighet med våra krav.
Vi arbetar förebyggande med all form av båtservice och sträva efter ständiga förbättringar
Vi prioriterar de varor och tjänster som är av mindre belastning på miljön framför andra produkter